Dinàmica No Lineal en Fluids

Els fluxos de fluids es produeixen en un gran rang d’escales, des dels capil·lars sanguinis a les borrasques de l'atmosfera. La forma en què les substàncies són transportades té un gran impacte, per exemple, en com els contaminants arriben a llocs distants, com el plàncton troba els seus nutrients, o en el balanç tèrmic que determina el clima de la Terra.

A l’IFISC desenvolupem tècniques útils per caracteritzar el transport en fluids i quantificar la deformació, la barreja i la connectivitat entre les seves parts. Les apliquem a contextos  geofísics, especialment a l’oceà. Desenvolupem eines per identificar les barreres al transport d'oxigen i nutrients, avaluem les implicacions ecològiques del transport de larves o rastregem l'origen de les masses atmosfèriques de vapor d’aigua transportades pels vents.

Investigadors

 • Emilio Hernández-García

  Emilio Hernández-García

 • Cristóbal López

  Cristóbal López

 • Enrico Ser-Giacomi

  Enrico Ser-Giacomi

 • Sara Cloux

  Sara Cloux

Recent and ongoing Research projects

LAMARCA

Lagrangian transport of marIne litter and microplastics in coastal waters: structures of transport and connectivity patterns

I.P.: Emilio Hernández-García, Cristóbal López
The aim of this project is to further understand the role of oceanic transport in marine litter (microplastics and meso/macrolitter) dispersion and accumulation areas in the sea surface, along the water column ...

MdM-IFISC-2

Maria de Maeztu 2023-2026

I.P.: Ernesto Estrada, Ingo Fischer, Emilio Hernández-García, Rosa Lopez, Claudio Mirasso, Jose Javier Ramasco, Raúl Toral, Roberta Zambrini
After 15 years of its existence, IFISC can point to a proven track record of impactful research. The previous 2018-2022 MdM award has significantly enhanced the institute's capabilities, as demonstrated by an ...

Publicacions recents

Complex Systems Perspectives on Large-Scale Weather and Climate Variability Patterns

Ehstand, Noémie (supervisors E. Hernandez-Garcia, C. Lopez and R.V. Donner)
PhD Thesis (2024)

Simple physics-based adjustments reconcile the results of Eulerian and Lagrangian techniques for moisture tracking

Crespo-Otero, A.; Insua-Costa, D.; Hernández-García, E.; López, C.; Míguez-Macho, G.
Earth System Dynamics Discussions, in consideration for Earth System Dynamics 2024, (2024)

Deviation from neutral species abundance distributions unveils geographical differences in the structure of diatom communities

Pigani, E; Hay Mele, B; Campese, L; Ser-Giacomi, E; Ribera, M; Iudicone, D; Suweis,S
Science Advances 10, (2024)

Wave Breaking Events and their link to Rossby Wave Packets and Atmospheric Blockings during Southern Hemisphere Summer

Pérez-Fernández, Iago; Barreiro, Marcelo; Ehstand, Noémie; Hernández-García, Emilio; López, Cristóbal
Journal of Geophysical Research-Atmospheres 129, e2022JD038380 (2024)

Optimal wave reflection as a mechanism for seagrass self-organization

van de Vijsel, Roeland C. ; Hernandez-Garcia, Emilio ; Orfila, Alejandro; Gomila, Damia
Scientific Reports 13, 20278 (1-15) (2023)

Aquesta web utilitza cookies per a la recollida de dades amb un propòsit estadístic. Si continues navegant, vol dir que acceptes la instal·lació de la cookie.


Més informació D'accord