IFISC i SARS-CoV-2

ifisc-page-covid-ca.jpg

L'IFISC està contribuint a l'esforç mundial contra la pandèmia causada pel virus SARS-CoV-2. Es presenten a continuació les activitats desenvolupades fins avui (última actualizació: 14/06/21).

1. Projectes de recerca

1.1 Projecte DISTANCIA-COVID finançat per CSIC i AENA, Coordinador del projecte general: José J. Ramasco (IFISC) 

El projecte analitza els efectes de les mesures de restricció de mobilitat i distanciament social sobre la propagació de la malaltia mitjançant tècniques computacionals i intel·ligència artificial per a l'anàlisi massiva de dades. Participen a més les següents institucions: CEAB (Centre d'Estudis Avançats de Blanes), IFCA (Institut de Física de Cantàbria), IEGD (Institut d'Economia, Geografia i Demografia), CNB (Centre Nacional de Biotecnologia), UPF (Universitat Pompeu Fabra), el Centre Nacional d'Epidemiologia i les empreses Kido Dynamics, Telefónica i ESRI.

El projecte és part de la Plataforma de Salut Global COVID19 del CSIC:


1.2 Projecte COVID-SHINE: (Understanding the spatio-temporal social determinants of health)

Projecte finançat per “la Caixa” Banking Foundation Social Research (2021-22) IP: Joan Benach (Universitat Pompeu Fabra). IP en l'IFISC: V. M. Eguíluz.


1.3 Projecte FACE: (FAir Computational Epidemiology)

Projecte per a la construcció d'una plataforma de simulació basada en dades associada al PTI Salut Global del CSIC i finançada a través dels fons de recuperació EUNextGeneration. Participen a més les següents institucions: CEAB (Centre d'Estudis Avançats de Blanes), IFCA (Institut de Física de Cantàbria), IEGD (Institut d'Economia, Geografia i Demografia). IP en l'IFISC: Jose Javier Ramasco


2. Informes i assessorament

2.1 Informes setmanals sobre la mobilitat inter i intra-provincial a Espanya i a nivell municipal a Balears en resposta a les mesures de confinament. Aquests informes són part del projecte DISTÀNCIA-COVID i han estat a la disposició del Govern d'Espanya i del Govern dels Illes Balears.

2.2 J. J. Ramasco (IFISC) forma part del grup de 16 experts d'assessorament COVID-19 del Ministeri de Ciència i Innovació.

Els informes d'aquest grup multidisciplinari es troben disponibles en:

2.3 Participació en els grups d'assessorament del Govern dels Illes Balears sobre mitjans digitals contra la pandèmia i el de lluita contra nous brots.


3. Col·laboracions sanitàries i dades sanitàries locals

3.1 Conveni amb l'Hospital de Son Espases (Dr. Joan Albert Pou) per a l'ús de registres sanitaris anonimitzats de pacients COVID. Responsable en l'IFISC: Claudio Mirasso.

3.2 Registres anonimitzats d'urgències de l'Hospital Són Llàtzer per a la realització de la tesis de màster de la Sra. Laura Aviñó (2020) (Directors: Raúl Toral, Claudio Mirasso, Ángel del Río (Son Llàtzer)).


4. Recursos humans específics per a estudis de la COVID-19

4.1 Contracte d'investigador postdoctoral (2021-2022) de Juan Fernández-Gracia finançat pel Govern Balear per a desenvolupar el projecte titulat FINE: Forecasting the spread and Inequalities of Epidemics. El projecte té com a objectiu desenvolupar un model que contempli escales de temps de dies a estacions i que inclogui variables del SARS-CoV-2 de tipus i) demogràfic i socioeconòmic, ii) mediambiental i iii) biològic, ecològic i evolutiu. 

4.2 Contracte d'investigador predoctoral de Beatriz Arregui amb càrrec a la Unitat d'Excel·lència María de Maeztu de l'IFISC per al desenvolupament de models epidemiològics. La Sra. Arregui prové de l'Institut Pierre Louis d'Epidemiologia i Salut Pública INSERM de París.


5. Publicacions científiques

A flexible load sharing system optimising ICU demand in the context of COVID-19 pandemic
Lucas Lacasa, Robert Challen, Ellen Brooks-Pollock, Leon Danon
PLoS ONE 15, e0241027 (2020)

Vector-borne epidemics driven by human mobility
Soriano-Paños,David; Arias-Castro,Judy Heliana; Reyna-Lara,Adriana; Martínez,Hector J.; Meloni,Sandro; Gómez-Gardeñes,Jesús;
Physical Review Research 2, 013312 (1-12) (2020)

Risk of secondary infection waves of COVID-19 in an insular region: the case of the Balearic Islands, Spain
Eguíluz,Victor M; Fernández-Gracia,Juan; Rodríguez,Jorge P; Pericàs, Juan M; Melián, Carlos J
Frontiers in Medicine 7, 563455 (2020)

A minimal model of hospital patients’ dynamics in COVID-19
Papo,David;Righetti,Marco;Fadiga,Luciano;Biscarini,Fabio;Zanin,Massimiliano
Chaos, Solitons & Fractals 140, 110157 (2020)

Assessing functional propagation patterns in COVID-19
Zanin, Massimiliano; Papo, David
Chaos, Solitons & Fractals 138, 109993 (2020)

Travel restrictions during pandemics: A useful strategy?
Zanin, Massimiliano; Papo, David
Chaos 30, 111103 (2020)

COVID-19: Predicción de eventos de hospitalización en UCI / muerte usando registros médicos de atención y herramientas de aprendizaje automático
Khajuria, T.; Pou Goyanes, J. A.; Mirasso, C. R.; Vicente, R.
Medicina Balear 35, 25-27 (2020)

A population-based controlled experiment assessing the epidemiological impact of digital contact tracing
Rodríguez, P., Graña, S., Alvarez-León, E.E. et al.
Nature Communications 12, 587 (2021)

Loss of structural balance in stock markets
Ferreira, Eva; Orbe, Susan; Ascorbebeitia, Jone; Álvarez Pereira, Brais; Estrada, Ernesto
Scientific Reports 11, 12230 (1-10) (2021)

Anatomy of digital contact tracing: Role of age, transmission setting, adoption, and case detection
Moreno López, Jesús A.; Arregui García, Beatriz; Bentkowski, Piotr; Bioglio, Livio; Pinotti, Francesco; Boëlle, Pierre-Yves; Barrat, Alain; Colizza, Vittoria; Poletto, Chiara. 
Science Advances 7, eabd8750 (2021)

Cascading from SARS-CoV-2 to Parkinson’s Disease through Protein-Protein Interactions
Estrada, Ernesto
Viruses 13, 897 (2021)


Preprints

Impact of urban structure on COVID-19 spread
Aguilar, Javier; Bassolas, Aleix; Ghoshal, Gourab; Hazarie, Surendra; Kirkley, Alec; Mazzoli, Mattia; Meloni, Sandro; Mimar, Sayat; Nicosia, Vincenzo; Ramasco, Jose Javier; Sadilek, Adam

A comparative study between the first and second waves of COVID-19 in the Balearic Islands using machine learning on electronic health records
Khajuria, T.; Pou Goyanes, J. A.; Mirasso C.; Vicente. R. 

Effects of mobility and multi-seeding on the propagation of the COVID-19 in Spain
Mattia Mazzoli; David Mateo; Alberto Hernando; Sandro Meloni; Jose J. Ramasco


6. Divulgació i Comunicació

6.1 Publicacions divulgatives:

6.2 Webinar sobre prevenció i desescalada en el contexte de la Covid-19:

6.3 Notes de premsa:


    Aquesta web utilitza cookies per a la recollida de dades amb un propòsit estadístic. Si continues navegant, vol dir que acceptes la instal·lació de la cookie.


    Més informació D'accord